Korekta tekstów

      Korekta tekstu polega na sprawdzeniu jego formy pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym itd. W obrębie tego pojęcia mieści się inne, mianowicie adiustacja. Jak podaje Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem W. Kopalińskiego (2000), adiustowanie to inaczej przygotowywanie tekstu do druku pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i graficznym.

      Czynności tej podejmuję się, wykorzystując najnowsze wersje słowników PWN, polecanych przez polskich specjalistów w dziedzinie poprawy tekstów. Nadaje to mojej pracy znamię rzetelności i gwarancję poprawności. Pragnę przy tym podkreślić, jak bardzo ważne jest konsultowanie własnych umiejętności i wiedzy z odpowiednimi opracowaniami z dziedziny poprawnej pisowni. Na rynku wydawniczym istnieje bowiem szereg słowników o wątpliwej ─ najogólniej ujmując ─ wartości językowej.

      Poza tym niezwykle istotną sprawą, dla osoby oferującej profesjonalne usługi korektorskie, jest śledzenie najnowszych doniesień językowych, stała kontrola zmian zachodzących w polszczyźnie. Służy temu chociażby studiowanie zawartości stron internetowych poświęconych korekcie i wszelkiego rodzaju poradników pisowni.

Następna strona >>>